Odměna

Odměna notáře za poskytnutí notářských služeb se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky. Aktuální znění vyhlášky naleznete níže v příloze.

V případě dotazu na výši odměny, nás kontaktujte telefonicky na čísle 577 210 681 nebo mailem na pavelka@notarvezline.cz. Rádi Vám sdělíme výši odměny za konkrétní notářský úkon.

Odměna při řízení o pozůstalosti

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti, je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, není-li stanoveno vyhláškou jinak. Provádí-li se řízení o pozůstalosti o majetku, který se objevil po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno (tzv. dodatečné dědictví), je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena tohoto majetku.

Odměna činí

z prvních 100 000 Kč základu ……………………………………………………………. 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu …………………………………….. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu…………………………………… 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu…………………………………… 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu…………………………………. 0,1 %,
nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Vyhláška – notářský tarif ke stažení

Not_tarif