CzechPOINT

Naše notářská kancelář je kontaktním místem služby CzechPOINT.

Mimo jiné tak poskytujeme výpisy z informačních systému veřejné správy a provádíme konverzi dokumentů.

 

  • výpisy z obchodního rejstříku, SVJ, nadačního, spolkového …
  • výpisy z katastru nemovitostí
  • výpisy z evidence Rejstříku trestů
  • výpisy z živnostenského rejstříku
  • výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
  • výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách
  • výpisy z insolvenčního rejstříku

 

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu je stanovena podle položky W notářského tarifu ve výši 50,- Kč za jeden ověřený výpis. Odměna notáře za vydání jednoho výpisu z evidence Rejstříku trestů je stanovena podle položky Y notářského tarifu ve výši 100,- Kč za jeden výpis. V případě výpisu z katastru nemovitostí je vedle odměny notáře účtována i náhrada hotových výdajů za pořízení výpisu, kterou notáři účtuje Český úřad zeměměřičský a katastrální ve výši 50,- Kč za každý jeden list vlastnictví ověřeného výpisu. K těmto částkám se připočte daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.