Úvod

Notářská kancelář JUDr. Radomíra Pavelky je dnem 14.2.2021 uzavřena a činnost byla ukončena.